E-Book HIRARC = RM50
Like Page untuk update terkini : www.facebook.com/shebookmy

NSHE Solution dengan ini ingin memaklumkan bahawa E-book HIRARC dari IR Daud kini telah terdapat di pasaran. Maklumat adalah seperti berikut :-

Bahasa : Inggeris
Bil M/S : 134
Format : Slide Powerpoint

Sila kemukakan bayaran kepada NSHE Solution.
Harga : RM50.00
Bank : Maybank - 562263508260
E-mail resit pembayaran dengan tajuk adalah HIRARC
Sila Kemukakan maklumat berikut :-
1. Nama penuh
2. No K/P
3. Alamat
4. No Handphone

Sila E-mailkan maklumat bayaran kepada shoebookmy@gmail.com
Anda akan memperoleh E-book tersebut dalam tempoh 24 Jam dari penerimaan bukti pembayaran dari anda.

Isi Kandungan :
Legal Requirement
Objective and Purpose
Hazard Identification
Risk Assessment
Risk Control
Review of HIRARC
JHA
Summary
About Writer

Terima kasih

Posted by:She Book